Gjerholm

Jorunn Waaler

Senior designer – Gjerholm

Mine kollegaer